Terugbetaling

Erkenningsnummers van het Riziv waardoor er terugbetalingstarief geldt voor de meeste producten.